معادن

مجتمع صنعتی معدنی پرشین ماربل دو معدن سنگ اختصاصی در منطقه بوانات دهبید دارد.معادن فارسیان و پاسارگاد سنگ های کرم استخوانی زیبایی با زمینه رنگ صدفی ویا کرم در طرح های متنوع ساده، گلدار و … می باشد. جنس سنگ سنگ بصورت استخوانی )توده ای فشرده (می باشد و لذا هنگام برش برخلاف سنگ ها مرمریت رسوبی ، راه وبیراه نداشته و لذا اصطلاحا خالی نمی نماید .

کوپ های معدن قابلیت فرآوری و تبدیل به پلاک های بزرگ تا ابعاد ٣٠٠*٣٦٠ سانتی متر جهت برش به کلیه ابعاد را دارند .

مشخصات فیزیکی:مشخصات فیزیکی
مقاومت فشاری : ٣٧٣ کیلوگرم برسانتی متر مربع
مقاومت فشاری اشباع : ٢٨٢ کیلوگرم برسانتی متر مربع
وزن مخصوص اشباع : ٢/٦٧ گرم برسانتی متر مکعب
وزن مخصوص خشک : ٢/٦٧ گرم برسانتی متر مکعب

وزن مخصوص ظاهری : ٢/٧
جذب آب :                      ١٢/٠% درصد

تخلخل:                           ٤٥/٠%درصد

موارد استفاده : مرمریت های استخوانی فارسیان و پاسارگاد را می توان در کف و نماهای داخلی ساختمان به صورت صیقلی یا مات صادراتی استفاده نمود.

انبار سنگ

علاوه بر معادن، این مجتمع برای سهولت در خریداری کوپ توسط مشتریان اقدام به احداث یک انبار درمنطقه دهبید نموده است که امکان بازدید و خریداری کوپ را بدون مراجعه به معدن را فراهم نموده

Enter your keyword